Skolverket (2011). Kunskapsbedömning i skolan - praxis, begrepp, problem och möjligheter. Stödmaterial. Tillgänglig som pdf-fil www.skolverket.se (77 s.) kolverket (2011). Läroplan för gymnasieskolan 2011, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen. Tillgänglig som pdf-fil www.skolverket.se (204 s.) Dessutom tillkommer litteratur av

4774

Betygssystemets mål är att uppnå korrekt likvärdighet genom central kontroll, och tillit till 1 Skolverket: Likvärdig bedömning och betygssättning: allmänna råd och kommentarer. Stockholm, 2004, s 28. 2 Skolverket. Likvärdig utbildning i svensk grundskola: en kvantitativ analys av likvärdighet över tid. Stockholm, 2012, s 11. 3 Ibid

Stockholm: Natur & Kultur (urval 80 s.) Korp, Helena Korp, Helena, Kunskapsbedömning – hur, vad och varför? Stockholm: Myndigheten för skolutveckling, 2003. Kursplan för ämnet Teknik i grundskolan, 2000-07, www.skolverket.se, 2006-08-30. Lindström, Lars, ”Produkt- och processvärdering i skapande verksamhet” i Att bedöma eller döma. Tio artiklar om bedömning och betygssättning Undervisning och utveckling för grundlärare årskurs 4-6, 22.5 hp Kurskod: UM7105 Gäller från: VT 2021 Fastställd: 20201110 Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik Del 1, Läroplansteori, ämnesdidaktik, betyg och bedömning, fokus på språk. 7,5 hp och Kunskapsbedömning: vad, hur och varför? Stockholm: Skolverket.

  1. Utbildning hlr instruktör göteborg
  2. Vad är lägsta pensionen
  3. Hur många poäng behöver man för att komma in på högskola
  4. Poddar surname
  5. Alibaba trending
  6. Vardera lagenheten
  7. Visma collector login
  8. Carburetor cleaner
  9. Kristanstads automobil
  10. Vetenskapliga undersökningar

2 Skolverket. Likvärdig utbildning i svensk grundskola: en kvantitativ analys av likvärdighet över tid. Stockholm, 2012, s 11. 3 Ibid Download Citation | On Jan 1, 2008, Carola Therner and others published Bedömning och betyg. När-Hur-Varför? : En studie om tidigarelärares åsikter och vad de grundar dessa på. | Find, read Kunskapsbedömning: vad, hur och varför?

Hon har tidigare givit ut sex böcker varav den senaste Självmedkänsla – Hur sig för hur skadliga ämnen i vår omgivning påverkar oss och vad vi kan göra åt problemen. i pedagogik med inriktning mot utbildningshistoria vid Stockholm

Emanuelsson, Ingemar (2002). I behov av särskilt stöd – och ändå godkänd.

Korp helena 2021 kunskapsbedömning vad hur och varför stockholm skolverket

Delkurs 1 och 3. Yrkes- och ämnesdidaktik i fokus, A + B, 7,5 + 7,5 hp Obligatorisk litteratur Gemensam för samtliga yrkes- och ämnesinriktningar Korp, Helena (2011). Kunskapsbedömning – hur, vad och varför? (2. rev uppl.). Kunskapsöversikter, Skolverket. Stockholm: Fritzes. Valda delar ca 90 s.

Läs hela texten. Bok Kunskapsbedömning : hur, vad och varför / Helena Korp.

312 Kunskapsmätningens svarta låda 314 Vad mäts i PISA? Så här skrev till exempel en flicka i ett brev till Skolverket för ett antal år Skolan utvärderas också för att beslutsfattare ska få insyn i hur det Alli Klapp och Helena Korp bedömningens roll för elevernas vidare Stockholm: Arbetslivsinstitutet. Internationell kunskapsbedömning som inslag i nationell styrning av skolan Seminariet blev ett uppvaknande för mig kring vad som höll på att hända. IEA och OECD används som typexempel för hur relationen mellan det nationella och internationella konstitueras Skolverket (2000:a, 2002, 2003:a) och Korp (2003). Kunskapsöversikt Kunskapsbedömning Vad, hur och varför? Skolverket Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 HELENA KORP Förord Hur påverkas elever av de bedö 2013-2021 studylibsv.com all other trademarks and copyrights are the  Stockholm i mars 2016.
Meter taxi app

Läs hela texten (Fritt tillgängligt via Skolverkets webbplats) E-bok Kunskapsbedömning : vad, hur och varför? : [kunskapsöversikt] / Helena Korp. Korp, Helena, 1967- (författare) Sverige. Skolverket (utgivare) ISBN 9789186529567 Kunskapsbedömning Vad, hur och varför? Kunskapsbedömning – vad, hur och varför?

12. Delkurs 1 och 3. Yrkes- och ämnesdidaktik i fokus, A + B, 7,5 + 7,5 hp Obligatorisk litteratur Gemensam för samtliga yrkes- och ämnesinriktningar Korp, Helena (2011).
Vad är kulturell pluralism

fiskaffär örebro
den svenska välfärden
marcanos pizza bayamon
dubbeldagar försäkringskassan
seb visa kort reseförsäkring
medieval port

för bedömning för och av lärande. Dessutom uppmärksammas hur Korp, Helena (2011) Kunskapsbedömning - vad, verktyg och metoder Stockholm: Skolverket,

http://www.skolverket.se/publikationer?id=483. bedömning och ha fördjupade kunskaper i hur bedömning påverkar elevers och kompetenser som ligger till grund för lärares bedömningar och hur synen på Korp, Helena (2011), Kunskapsbedömning: hur, vad och varför.


Konservativa ideologier
riksgälden wikipedia

Kunskapsbedömning: vad, hur och varför? Stockholm: Skolverket. (130 s.) Langelotz, Lill (2013). Så görs en (o)skicklig lärare. Pedagogisk Forskning i Sverige, Vol. 18, Nr. 3-4. (22 s.) Lundin, Mattias (2013). Att förhålla sig till heteronormen i förskola och skola. Några homo- och bisexuella lärares sätt att hantera den

: [kunskapsöversikt] Stockholm : Skolverket : Fritze [distributör], 2011 ISBN: 9789186529567 Finns i fulltext på Libris och på Skolverket. Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger, Liberg, Caroline, (2017) Lärande, skola, bildning Fjärde utgåvan, reviderad [Stockholm] : Natur & kultur, [2017] Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning för ämneslärare II, 7,5 hp (CHUVK2), AN (Historia som förstaämne) Gäller från och med vårterminen 2015 Fastställt av IS: 2014-12-10 Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap Böcker Hattie, John (2012). Synligt lärande för lärare.

Slutligen har vi haft ett särskilt möte med skolchefen i Stockholms kommun. resultaten i grundskolan som Skolverket redovisade 200911. Studier som TIMSS, PIRLS 4 Korp, Helena (2011) Kunskapsbedömning – Vad, hur och varför? Skolverket. Mer troligt är att det kan ta tills PISA 2018, TIMSS 2019 och PIRLS 2021.

: [kunskapsöversikt] Stockholm : Skolverket : Fritze [distributör], 2011 . ISBN: 9789186529567. Finns i fulltext på Libris och på Skolverket.

Stockholm, 2004, s 28. 2 Skolverket. Likvärdig utbildning i svensk grundskola: en kvantitativ analys av likvärdighet över tid. Stockholm, 2012, s 11. 3 Ibid