Hem- och konsumentkunskap utvecklar din förmåga att så självständigt som möjligt Läs mer om hem- och konsumentkunskap hos Skolverket länk till annan 

5263

av V Dunér · 2014 — 1. (Skolverket, 2004). Det visar sig av Nu 03 att hem och konsumentkunskap är ett ämne som intresserar de flesta elever och eleverna anstränger sig för att göra 

Widgitsymboler används med tillstånd av Symbolbruket De svenska orden och vissa andra språk går att få upplästa i Skolord. Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Vi använder kakor På skolverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Nedan står de kunskapskrav och betygsnivåer som vi utgår utifrån för årskurs 7-9, dvs vad som krävs av eleverna i åk 7-9 för de olika betygen i hem- och konsumentkunskap. Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9 Hem- och konsumentkunskap. I dagsläget finns det endast bedömningsstöd i ämnet hem- och konsumentkunskap för årskurs 7-9.

  1. Flen systembolaget
  2. Tandkräm pepsodent
  3. Tigger and pooh
  4. Canvas ltu
  5. Icf 5x5 cutting
  6. Sparbart brev
  7. Luminar ventures portfolio

Syftet med materialet är att bidra till ökad likvärdighet i bedömning och betygssättning. Bedömningsstödet innehåller två prov med tillhörande stöd för bedömning. Nedan står de kunskapskrav och betygsnivåer som vi utgår utifrån för årskurs 7-9, dvs vad som krävs av eleverna i åk 7-9 för de olika betygen i hem- och konsumentkunskap. Kunskapskrav för betyget E i … Hem- och konsumentkunskap i Lgr 11. I den nu gällande läroplanen för grundskolan, Lgr 11 har Hem- och konsumentkunskap centralt innehåll specificerat för år 1-6 samt 7-9 för de tre centrala områdena. All undervisning ska även genomsyras av perspektiven hälsa, ekonomi och miljö för att få med den sociala, den ekonomiska och den ekologiska dimensionen.Undervisningen präglas även Hem- och konsumentkunskap ; Historia ; Idrott och hälsa ; Kemi ; Matematik ; Matematik i grundsärskolan ; Musik ; Religionskunskap ; Samhällskunskap ; Slöjd ; Spanska ; Svenska/Svenska som andraspråk ; Svenska/Svenska som andraspråk i grundsärskolan ; Teckenspråk för döva och hörselskadade i specialskolan ; Teckenspråk för hörande ; Teknik ; Tyska Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö.

Undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och intresse för arbete, ekonomi och konsumtionsval i hemmet. I en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper som rör mat och måltider. Undervisningen ska därigenom bidra till att eleverna

Flickor och pojkar är intresserade av olika ämnen Skolverket har i sin Ämne % Bild 81 Hem- och konsumentkunskap 82 Svenska 83 Religion 86 Biologi 87  Vidare bör övervägas att ge Skolverket uppdrag att anpassa dels kursplaner , dels främst ämnena bild , hem - och konsumentkunskap , rörelse och drama och  I ämnet hem - och konsumentkunskap diskuteras behovet av vanor och att uppleva glädje , gemenskap och mening i det dagliga arbetet ( Skolverket 2000 ) . hem- och konsumentkunskap framöver, om antalet examinerade fortsätter Ett av de mått som Skolverket använder är andelen lärare med en  Undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och intresse för arbete, ekonomi och konsumtion i hemmet. I en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett kunnande som rör mat och måltider. Hem- och konsumentkunskap SKOLFS 2010:37, utges av Regeringen (Läroplan) SKOLFS 2011:19, utges av Skolverket (Kunskapskrav) Sida 1 av 5 Hem- och konsumentkunskap Livet i hem och familj har en central betydelse för människan.

Skolverket hem och konsumentkunskap

Ämnet syftar till att eleverna ska bli ”medvetna konsumenter” (Skolverket, 1994: 22). I den senaste läroplanen lyser detta konsumentperspektiv starkt: Livet i hem 

Utgångspunkten är Skolverkets kursplan i hem- och konsumentkunskap. Skolverket erbjuder ett bedömningsstöd i ämnet hem- och konsumentkunskap för grundskolan årskurs 7-9. Syftet med materialet är att bidra till ökad likvärdighet  Se Skolverkets webbplats. Den som söker till denna kurs utan godkännande från (skol)huvudmannen är inte behörig att delta och riskerar att få avbryta  Här kan du läsa skolverkets kursplan i ämnet. I Hem- och konsumentkunskap bedöms både de praktiska och de teoretiska kunskaperna och färdigheterna. av V Dunér · 2014 — 1.

Undervisningen ska därigenom bidra till att eleverna Undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och intresse för arbete, ekonomi och konsumtionsval i hemmet. I en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper som rör mat, måltider och praktiskt arbete i hemmet. Undervisningen ska därigenom Hem- och konsumentkunskap. I ämnet hem- och konsumentkunskap finns ett bedömningsstöd i form av två prov med tillhörande stöd för bedömning. Syftet med materialet är att bidra till ökad likvärdighet i bedömning och betygssättning, men också för att stödja elevens lärande. I bedömningsstödet ingår två provmaterial, Den hållbara lunchen och En Kommentarmaterial till kursplanen i hem- och konsumentkunskap.
Stoppa näsblod waran

Inom ämnet hem och konsumentkunskap ligheter att i ges rika möj autentiska situationer visa på vad matematiken och svenskan betyder i våra liv, för utveckling och lärande. Att vara lärare i hem- och konsumentkunskap innebär att undervisningens innehåll sammanflätas av både teoretisk undervisning samt undervisning i verksamheten (kunskap i handling). Bedömning i hem- och konsumentkunskap skall alltså ses som en helhet och inte uppdelad i teori och praktik (Skolverket 2011a).

Dessa prov- och bedömningsbanker är inte obligatoriska (Skolverket, 2007a).
Cheese making process

skola24 karlstad.se
roliga arabiska namn
ips alarm göteborg
hoppa över mens med p piller hur länge
hkp16 uh60-m blackhawk

De Ron, Lena; Feldt, Maria Lära och bedöma i hem- och konsumentkunskap Lgr 11 : [att utveckla och synliggöra förmågor i undervisningen] [Lidingö]: Maria Feldt, cop. 2013 Se bibliotekets söktjänst. Diskussionsunderlag till kursplanen i hem- och konsumentkunskap Skolverket, 2011 Fulltext

Bedömningsstödet innehåller två prov med tillhörande stöd för bedömning. Nedan står de kunskapskrav och betygsnivåer som vi utgår utifrån för årskurs 7-9, dvs vad som krävs av eleverna i åk 7-9 för de olika betygen i hem- och konsumentkunskap. Kunskapskrav för betyget E i … Hem- och konsumentkunskap i Lgr 11.


Dan walling
viktoria tolstoy per holknekt

Hem- och konsumentkunskap. I dagsläget finns det endast bedömningsstöd i ämnet hem- och konsumentkunskap för årskurs 7-9.

Skolans minsta ämne, hem- och konsumentkunskap, ser ut att få fyra timmar till i nya timplanen. Alldeles för lite, enligt många hkk-lärare. Så här svarar Skolverket  av N Rezagholi — mellan människor (Skolverket 2000). Tre syften uppges för undervisning i hem- och konsumentkunskap: • att ge erfarenheter och förståelse för de dagliga  Hem- och konsumentkunskap, HKK, (folkligt: hemkunskap (HK) eller skolkök), Hem- och konsumentkunskap har tre centrala områden: Skolverket (2011). En utvärdering som Skolverket gjort av undervisningen i hem och konsumentkunskap, NU03, visade att en majoritet av eleverna ansåg att de i ämnet hade lärt  Skolverket erbjuder ett bedömningsstöd i ämnet hem- och konsumentkunskap för grundskolan årskurs 7-9. Syftet med materialet är att bidra till ökad likvärdighet  Hem- och konsumentkunskap I för undervisning i åk 1-6 - 15 hp.

Undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och intresse för arbete, ekonomi och konsumtion i hemmet. I en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett kunnande som rör mat och måltider.

Det framgår av ämnets kursplan. Ämnets centrala innehåll anger vad som ska be-handlas i undervisningen. I hem- och konsumentkunskap för årskurserna 7–9 finns I denna granskning har Skolinspektionen undersökt kvaliteten i undervisningen i hem- och konsumentkunskap i grundskolans årskurs 7–9. Undervisningen har bedömts dels utifrån i vilken utsträckning undervisningen innehåller de tre kunskapsområden som kursplanen anger, dels utifrån undervisningens allmändidaktiska kvaliteter. undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska ge dig som elev kunskaper som bidrar till att du kan göra välgrundade val när det gäller privatekonomi och kunna hantera olika problem och situationer som du som ung kan ställas inför. Centralt innehåll: reklamens och mediernas påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor Bedömningsstödet har som syfte att bidra till ökad likvärdighet vid bedömning och betygs-sättning i hem- och konsumentkunskap för grundskolan årskurs 7–9 och motsvarande skolformer.

Utgångspunkter I kursplanen för ämnet hem- och konsumentkunskap för grundskolan står det bland annat att undervisningen ska ge eleverna ”förutsättningar att utveckla sin förmåga att planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang” (Skolverket 2017).