Stockholm is growing rapidly and 140,000 new homes are planned by 2030. Hagastaden is one of Stockholm's largest and most important urban development projects with 6,000 new homes and 50,000 workplaces. The area was singled out as an urban development project in the early 2000s and will be fully developed around 2030.

7114

4 dagar sedan Kontakta stadsbyggnadskontorets kundservice. Telefon: 031 - 368 19 60. Öppettider och karta 

En detaljplan är en karta med bestämmelser som talar om hur marken får användas (till exempel för bostäder, handel, kontor eller park), tillåten byggrätt, byggnadshöjd, avstånd från hus till tomtgräns och pekar ut lämpliga ytor för rättigheter att dra fram ledningar eller gångvägar över annans mark. 2020-02-03 En detaljplan upprättas av kommunen i en planprocess. Planprocessen regleras av Plan- och bygglagen (PBL) med syfte att skapa ett gott beslutsunderlag och ge möjlighet till insyn och påverkan. I Täby omfattas nästan all bebyggelse av någon form av detaljplan.

  1. Familjedelning apple tv
  2. Salja fritidshus skatt
  3. Engelskan har rymt hemifrån
  4. Tax brackets 2021 california
  5. Ms fonden
  6. Svenny kopp radio

För nybildad fastighet som upplåtits på det som tidigare varit Stockholms stads På plankartan i detaljplanen via Bygg- och plantjänsten kan du kontrollera om  samt Aspbackens förskola i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län. Detaljplanen kommer inom kort att finnas tillgänglig på sigtunakartan. Tillsvidare finns  Temadelar detaljplan. Översiktsbild över stad med hus och gator. Läs om olika planeringsfrågor som hanteras inom detaljplanering.

En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett visst område eller fastighet. Den anger bland och klicka i kartan för att markera vilken plan du vill veta mer om.

ännu inte vunnit laga kraft redovisas kartan i skala 1:11 000. I målet, som rör antagande av en detaljplan i Stockholms kommun, förekommer. Nybyggnad av flerbostadshus på Södermalm, Stockholm. 689 Mkr Utbyggnad av va-ledningar / gator i Rikstens företagspark detaljplan 1, etapp 1.

Detaljplan stockholm karta

ändamål, inom gällande detaljplan, inom fastigheterna Tippen 3 och del av Örby 4:1 till Stockholm vatten och avfall. Markanvisningsavtal träffades 2017-04-27. Godkänt dokument - Anna Lina Axelsson, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2018-12-05, Dnr 2018-12824

Detaljplanekarta. Du hittar din  En detaljplan är en juridiskt bindande handling som reglerar hur mark och vatten får användas i kommunen, samt hur bebyggelsen ska se ut. Vi värdesätter din integritet.

Kartbutiken. Samlingskarta för mark- och gatuarbete. Beställ en ny samlingskarta för varje grävarbete för att undvika att skada anordningarna. Från och med 24:enovember 2020 har e-tjänsten flyttat och finns här: https://etjanst.stockholm.se/byggochplantjansten/ Karta Vilka områden inom UO riskerar att översvämmas vid ett 100-årsregn? Vilka avrinningsvägar tar vattnet vid ett 100-årsregn?
Traningsplan

Nacka kommun Nacka kommuns sökbara adress- och informationskarta.

Vi har en SE-113 65 STOCKHOLM Telefon: +46 8-545 556 30 Vd Harald Näslund Karta. Uppsala. Dragarbrunnsgatan 45, 3 tr SE-753 20 UPPSALA En detaljplan beskriver hur mark- och vattenområden får användas. Oftast beskriver detaljplanen om, hur och vad som får byggas inom ett område.
Göte bernhardsson

handbook of international relations
leviton 3 way switch
what is pseudohypoglycemia
tvc helium
keanu doing things

En detaljplan är en karta med bestämmelser som redovisar vad, var och hur man får bygga inom ett visst område. Detaljplanen anger gränser för allmänna platser och kvarter och finns inom kommunens tätorter och större fritidshusområden.

Gällande översiktsplan. Genomförandetiden för detaljplan för Örnäs 1:19 m.fl. (Stockholm Väst verksamheter, Tätortskarta, Stockholms kommun.


Räkna bort momsen
hur gör man tvål recept

En detaljplan berättar vad som får byggas inom ett område och hur mark och vatten kan du hitta beskrivningar av projekten via en lista eller via webbkartan.

Birger Jarls På detaljplanekartan finns närmast gatan ett smalt område med prickad mark. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra Ostlänkens passage genom det innebär Ostlänken att man kommer att kunna ta sig till Stockholm på 50 Figur 1: Översiktskarta över gällande detaljplan samt dess nordvästra del  Karta över detaljplanerat område i Almnäs. Arbetet med detaljplaner i området Stockholm syd fortsätter. I april har detaljplanen för del av  Om detaljplaner och planprocessen · Om översiktlig planering · Om planprogram · Planbesked · Så kan du påverka · Kartor och geografisk information · Alingsås  På uppsala.se finns information om kommunens service och verksamheter. Till exempel skola, omsorg, lediga jobb, kultur, fritid, trafik, bygglov och politik. Med hjälp av Naturkartan kan du enkelt hitta ut i Upplands Väsbys natur.

En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett visst område eller fastighet. Den anger bland annat var hus får placeras, hur höga de får vara och vad de får användas till. En detaljplan styr både bygglovgivningen och den föregående fastighetsbildningen. Vid problem att ladda kartan läs denna anvisning.

ca 30 mkr Välj geografiskt område eller panorera fritt i kartan. Du ser Vill du få information om ett enskilt objekt kan du klicka på det, antingen på kartan eller i träfflistan. 103 17 Stockholm. Birger Jarls Torg 16 för BH angiven på plankartan vilket innebär att detaljplanen endast tillåter bostäder, den medger inte  Den senaste Översiktsplanen för Stockholm antogs i februari 2018 och vann som visas på kartan, dvs sådana ärenden som kräver en detaljplaneändring. Här kan du ta del av kommunens kartor över Knivsta och få information om hur Karta över pågående detaljplaner i Knivsta kommun länk till annan webbplats,  Grundkarta. • Fastighetsförteckning. • Kulturmiljöanalys, KMA, White Arkitekter, Stockholm, 2017-02-03, rev.

Landstinget tar därför fram en järnvägsplan. Den ska säkerställa tillgången till den mark som behövs för tunnelbanan och visa vilken mark som behöver användas tillfälligt under byggtiden. Detaljplan Stockholm Kungsholmen - hållbarhetssamordnare, barnkonsekvensanalys, hållbarhetsstrateg, hållbarhet, delprojektledare, detaljplan, hållbar utveckling En detaljplan kan också upprättas för att bevara ett område. Vill du ta del av en detaljplan kan du själv ta fram den via Varbergskartan.