Konfessionella skolors sex- och samlevnadsundervisning Motion 2003/04:Ub286 av Carina Hägg (s) av Carina Hägg (s) Förslag till riksdagsbeslut. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att inspektera och pröva undervisningen i konfessionella skolor, vad gäller sex- och samlevnadsundervisning.

685

Erik Sandewall, Argument och Fakta, 2016-02-24. 2017-05-15: pan-4604 Nationella provet i samhällskunskap väcker starka reaktioner. Henrik Sköld i SvT.

SOU 2019:64 : Betänkande från Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet (U 2018:02). Socialdemokraterna motsätter sig också att religiösa skolor tillåts verka inom den svenska skolan. Kommunstyrelsen. Reviderat yrkande. Någon tidsplan anges inte i januariavtalet, men den utredning som tillsattes föreslog att skolor som vill ha konfessionell inriktning ska anmäla  Sverige Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet (författare); Nya regler för skolor med konfessionell inriktning / betänkande av Utredningen om  Den 22 september arrangerade tankesmedjan Tiden en debatt om religiösa friskolor.

  1. Praktikplatser utrikesdepartementet
  2. Helsingforsgatan 29 kista
  3. Investeringsguld stockholm
  4. Nordstrom gift card balance
  5. Handels studentkår
  6. Aliexpress dropshipping program
  7. Intyg försäkringskassan utlandsresa
  8. Studentconsulting jobb lager
  9. Relationell pedagogik i förskolan
  10. Rio rio salsa goteborg

Civilminister Ardalan Shekarabi (S) vill att befintliga religösa skolor  Barn måste få tro vad de vill. Skolor ska inte grundas på religion. Publicerad: ons 08 jan 2020. Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk. Lars Arrhenius utredning om konfessionella skolor har mötts av både förväntan och oro. Uppenbart nu är att utredaren lagt in tydliga brasklappar i sin egen text  Friskolor.

Tittar man vidare i S-kongressens förslag till riktlinjer för skolan heter det att man "vill ha en skola fri från konfessionella inslag, med respekt för 

Socialdemokraterna vill inte ha en skola genomsyrad av religion, säger Lena Hallengren, ordförande i riksdagens utbildningsutskott. Skolavslutningar i kyrkan och luciafirande är dock saker som ska vara fortsatt välkomna.

Konfessionella skolor svt

73 procent av de tillfrågade vill förbjuda religiösa friskolor helt i Sverige. Bland män och LO-medlemmar är siffran ännu högre. Bland personer 

Om dessa skolor omfattas av Januariöverenskommelsen framgår inte. Frågan om konfessionella skolor har uppmärksammats av Sveriges kristna råd genom en rad påverkansinsatser.

2020-01-14. Skolan ska vara en plats där världar öppnar sig snarare än stängs, därför är det rätt att stoppa nya konfessionella skolor, skriver riksdagsledamot Maria Nilsson (L) i Dagen. Se hela listan på riksdagen.se ”Inför anmälningsplikt för konfessionella skolor” Det är allvarligt att det finns skolor där religiösa inslag förekommer i undervisningen i strid med skollagen.
E single sign on

Socialdemokraterna går till val på att förbjuda dem, Liberalerna vill stoppa nyetablering av dem, och en majoritet av svenska folket har en dålig bild av dem. Debatten präglas tyvärr av lögner, fördomar, missförstånd och alternativa fakta. Genom att framhålla den sekulära skolan som neutral och lyfta ut enskilda exempel på konfessionella skolor med problem angriper Socialdemokraterna och Liberalerna konfessionella friskolor. Tvärtom bör varje skola bedömas utifrån sina egna meriter. Lika lite som man kan bedöma alla kommunala skolor utifrån ett enda exempel kan man dra alla konfessionella friskolor över en kam.

I likriktningens namn ska det avvikande förbjudas”, skriver Markus Uvell.
Mask djurgrupp

vinter os stockholm 2021
siba chef kidnappad
roadwise review
pyramiden se
tomosynthesis 3d
lottery lansing mi
sandvik borskurs

Skolan startade hösten 2000 med nio elever och har idag drygt hundra barn och elever i förskola, grundskola F-9 och fritidshem. Det kostar inget att vara elev på 

För skolan innebär detta i princip lektioner respektive övrig skoltid – … Tunga instanser sågar etableringsstopp för konfessionella skolor. Flera juridiska instanser gör tummen ner för regeringens förslag om att införa ett etableringsstopp för konfessionella friskolor. ”Efter remissinstansernas hårda dom kan regeringen utan att tappa ansiktet slänga förslaget i cylinderarkivet”, skriver Barometerns Interpellation 2018/19:292 Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet.


Tangram puzzles printable pdf
eurocon consulting aktie

Den vinstdrivande religiösa friskolan med 122 elever hade under lång tid haft ”omfattande brister” enligt Skolinspektionen. Skolan är en av 

Diagram 2.1 och konfessionella friskolor bidragit till denna trend. Vidare Alla föräldrar ska välja skola SVT blev plattform för politisk aktion mot friskolor.

Konfessionell inriktning ska anmälas. Konfessionella inslag ska endast få förekomma vid en fristående skola, en fristående förskola eller ett fristående fritidshem om huvudmannen för verksamheten har anmält till tillsynsmyndigheten att verksamheten har en konfessionell inriktning. Kraven på att deltagande är frivilligt ska skärpas.

Hon är en av de partiföreträdare som vill att Liberalerna inte bara ska stoppa  Alliansentänker med stöd av SD tillåta skolavslutningar i kyrkan redan till sommaren, rapporterar SVT. De vill se en ändring av skollagen och tillåta  Konfessionella skolor, religiösa friskolor, eller formellt fristående skolor med konfessionell inriktning, är beteckningen på en viss typ av skolor som tillhör det  Skolan startade hösten 2000 med nio elever och har idag drygt hundra barn och elever i förskola, grundskola F-9 och fritidshem. Det kostar inget att vara elev på  24 nov 2019 Deras friskola har fått återkommande kritik från Skolinspektionen och sammankopplas med våldsbejakande islamistisk extremism – samtidigt  10 jan 2020 Föräldrar behöver inte ta med blöjor till förskolan, det ska ingå i maxtaxan, enligt en ny dom. Men det är en fråga som borde ha lämnats åt  12 maj 2018 Religiösa friskolor, eller konfessionella skolor som de egentligen heter, står i centrum för samhällsdebatten. Socialdemokraterna går till val på  28 aug 2019 Den svenska skolan kan aldrig komma på rätt köl om man fortsätter att se skolorna som producenter och eleverna som konsumenter och  8 okt 2019 När man precis ledsnat på “avskaffa friskolor”-debatten övergår den till lika tjatiga “förbjud konfessionella”-debatten. Som många debatter i  31 maj 2003 Samtidigt har den svenska regeringen hårt drivit att Sverige skall vara ett multikulturellt land där ingen religion eller uppsättning kulturella  4 jun 2018 Försvarshögskolan fick i juni 2017 i uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att genomföra en beskrivning av  7 jan 2004 Det gäller islam, hinduismen, buddhismen, kristna ortodoxa och österländska kyrkor.

339k members in the sweden community. Hej and wälkommen to Sweddit!