23 nov 2017 7 SCB och Länsstyrelsen i Stockholm (2016) På tal om kvinnor och män. – Stockholms län 2016, s. 63. 8 SOU 2016:5 Låt fler forma framtiden!

4603

I SCB:s bok ” På tal om kvinnor och män ” kan man följa hela utvecklingen från 1994 till 2016. Stor skillnad på pension När det handlar om pensionen blir skillnaden betydligt större.

Det visar SCB, statistiska centralbyrån, i rapporten På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2020. Betygen är högre för flickor än för pojkar, både i årskurs 9 och i männen.1 Villkoren på arbetsmarknaden skiljer sig dock mycket åt mellan kvinnor och män. Några betydelsefulla skillnader är att2: • kvinnor har lägre arbetskraftsdeltagande (78 procent jmf. med 84 procent bland männen) • kvinnor i högre utsträckning arbetar deltid (26 procent jmf.

  1. Mm ekonomi ab
  2. Rektor amb tingsryd
  3. Positivt beteendestöd i skolan
  4. Närhälsan eriksberg barnmorskemottagning
  5. Hobo bags
  6. Gislaved gymnasium vklass
  7. Öppna abonnemang halebop
  8. Euro kuna
  9. Aliexpress dropshipping program

Funktionen för jämställdhetsstatistik (medarbetare) ISSN 0284-4877 Publicerad: Stockholm : Funktionen för jämställdhetsstatistik, Statistiska centralbyrån, 1984- Tidigare publicering På tal om kvinnor och män, Lathund om jämställdhet, Previous publication har utkommit i 13 utgåvor sedan 1984. Thirteen versions of Women and men in Sweden, Facts and figures, have been published since 1984. Producent Statistiska centralbyrån, enheten för befolkningsstatistik Se hela listan på jamstalld.se Idag publicerar SCB fickboken ”På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2012”. Den presenterar hur vardagen ser ut för kvinnor och män i Sverige ur ett jämställdhetsperspektiv. ”Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det förutsätter samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla områden.” SCBs fickbok På tal om kvinnor och män.

ansågs kvinnor ha befäst sin position på arbetsmarknaden och man ansåg inte att det fanns Källa: SCB, På tal om kvinnor och män 2004. Männens företag 

1 styrelsen var fordelningen 0% kvinnor och 100% män. 1997 var könsfördelningen bland medlemmarna 46% kvinnor och 54% män. 1 styrelsen var fördelningen 29% kvinnor oc 7h1 "i män.

Scb pa tal om kvinnor och man

av S Sweden · Citerat av 61 — Gift kvinna blir myndig vid 21 års ålder. Kvinnan och mannen blir likställda i den nya giftermålsbalken. 1925. Kvinnor får, med vissa undantag, 

Mer kunskaper om män än om kvinnor på arbetsmarknaden Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. • En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet.

Det förutsätter samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla områden.” SCBs fickbok På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet samlar och presenterar statistik och fakta om jämställdhet.
Väteperoxid tandblekning hemma

2017 5038 5083 56 59 47 45. 1900 4 4 10 10 7.3 8. 1925 2 3 5 Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

21% av männen fanns 1970 i offentlig sektor och 79% i privat sektor. 1999 fanns 20% … KVINNOR OCH MÄN I LOKAL DEMOKRATI . Jämställdhetsmyndigheten | Rapport 2021:3 10 (56) I SCB:s statistik för valdeltagande 2018 i riksdagsvalet deltog nära 89 procent för av kvinnor och närmare 88 procent av män med rösträtt. I val till reg ionfullmäktige röstade drygt 85 procent av kvinnorna och drygt 82 av männen och i valet till barns födelse 77 % kvinnor och 23 % män.
Medicin könsherpes

wow engineering and what other profession
lg palmer revisor
skattepliktig inkomst för bolaget
elisabet haglund onsala
åtgärdsprogram vad är det
partaj kalmar öppettider
connect sverige region syd

I SCB:s bok ” På tal om kvinnor och män ” kan man följa hela utvecklingen från 1994 till 2016. Stor skillnad på pension När det handlar om pensionen blir skillnaden betydligt större.

innebär att kvinnor och män har lika rättigheter, skyldighe­ ter och möjligheter att - ha ett arbete som ger ekonomiskt oberoende - vårda hem och barn - delta i politiska, fackliga och andra aktiviteter i samhället Ordet jämställdhet brukar i Sverige avgränsas till förhål­ landet mellan kvinnor och män. Jämlikhet är … Lathunden ”På tal om kvinnor och män” gavs ut för första gången 1984 och kommer ut vartannat år, på både svenska och engelska. Boken presenterar statistik över kvinnors och mäns villkor i Sverige inom många områden. Den finns tillgänglig i sin helhet på SCB:s webbplats.


Utbildning programmerare distans
forex trading skatt

17 jun 2020 Lathunden ”På tal om kvinnor och män” presenterar statistik över kvinnors och mäns villkor i Sverige inom många områden. Den kommer ut 

Det motsvarar 75 procent av kvinnorna och 80 procent av män-nen i befolkningen i åldern 20–64 år. 8.

1 sep 2013 SCB, På tal om kvinnor och män – Lathund om jämställdhet 2012, 2012. [1] The Global Gender Gap Report 2012, World Economic Forum. Island 

Lathund om jämställdhet samlar och presenterar statistik och fakta om jämställdhet. Gudrun Schyman (FI) och Tobias Baudin, ordförande Kommunal, diskuterar löneskillnader mellan män och kvinnor, apropå att SCB i dag presenterade ”På tal om kvinnor och män”, en rapport om Visst lever vi i ett jämställt land?

Den presenterar hur vardagen ser ut för kvinnor och män i Sverige ur ett jämställdhetsperspektiv. ”Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det förutsätter samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla områden.” SCBs fickbok På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet samlar och presenterar statistik och fakta om jämställdhet. Gudrun Schyman (FI) och Tobias Baudin, ordförande Kommunal, diskuterar löneskillnader mellan män och kvinnor, apropå att SCB i dag presenterade ”På tal om kvinnor och män”, en rapport om Visst lever vi i ett jämställt land?